Vedtægter for

Søspejdernes Venner:

§

Vedtægter

Standerhejsning, generalforsamling og regnskab:

Protokol fra troppens bestyrelse:

Protokol

1946-1973

Protokol

1974-1988