Søspejdernes Venner:

Søspejdernes Venner er en forening med det formål at støtte søspejderarbejdet i Kong Volmer Søtrop i Vordingborg.

Medlemmerne er typisk tidligere søspejdere, forældre og andre der måtte ønske at forbedre mulighederne for Søspejderne i Vordingborg.

Man mødes til standerhejsningen og måske en sommersejltur.


Foreningen blev stiftet den 6. november 1976 og er siden blevet registreret med CVR-nr: 37 53 59 74.

Vedtægterne kan ses på "referater og regnskaber". 


Støtten er mest noget med penge, og foreningen modtager gerne donationer via:

Lollands Bank reg.nr. 6220 kontonr. 0004400543

eller

Mobile Pay 4547WZ.


Medlemskab af foreningen koster 50+ kr. om året, eller hvad du kan undvære til formålet. Alle midler anvendes ubeskåret til troppens arbejde.

Kasserer er Leif Nørskov, Strandvejen 80, 4733 Tappernøje, Email: LeifNorskov(a)mail.dk

Vigtige datoer:

Generalforsamlingen lægges altid på samme dag som troppen holder standerhejsning.

På generalforsamlingen aftales dato for årets sommersejltur.

Vandposten:

Lodsen for næsten fulde sejl.

Lidt historie:

I august 2021 blev troppens 75 års jubilæum markeret.

I forbindelse med jubilæet blev der udarbejdet et flot skriv i form af en E-bog, følg linket på billedet th.
Papirudgaven fås for 200 kr. i boghandlen:

"Kong Volmer Søtrop 1946-2021" af Henrik Skude m.fl. ISBN 978-87-4300-0679

I mange år var Vandposten troppens medlemsblad, udgivet i varierende antal i de forskellige år. Vandposten blev skrevet af lederne fra patruljer, jungmænd og trop. Enhver patruljefører frygtede rykkerne fra tropsledelsen for de indlæg der skulle med i næste nummer. Hver side blev skrevet på "stencils" og reproduceret en sen aften på Solbakkevej 1, hvor Ingeniørfirmaet Skude & Jacobsen holdt til.