Søspejdernes venner:

Søspejdernes Venner blev stiftet i år 2000 af tidligere søspejdere der ønskede at støtte den søspejdertrop hvorfra de selv har så mange gode minder.

Søspejdernes Venner er en forening med det formål at støtte søspejderarbejdet i Kong Volmer Søtrop i Vordingborg.

Medlemmerne er typisk tidligere søspejdere, forældre og andre der måtte ønske at forbedre mulighederne for Søspejderne i Vordingborg.

Man mødes til standerhejsningen og måske en sommersejltur.


Foreningen blev stiftet den 6. november 1976 og er siden blevet registreret med CVR-nr: 37 53 59 74.

Vedtægterne kan ses på "referater og regnskaber". 


Støtten er mest noget med penge, og foreningen modtager gerne donationer via:

Lollands Bank reg.nr. 6220 kontonr. 0004400543

eller

Mobile Pay 4547WZ.


Medlemskab af foreningen koster 50 kr. om året, eller hvad du kan undvære til formålet. Alle midler anvendes ubeskåret til troppens arbejde.

Kasserer er Leif Nørskov, Strandvejen 80, 4733 Tappernøje, Email: LeifNorskov@mail.dk

Vandposten:

Lodsen for næsten fulde sejl.

Lidt historie:

Ved standerhejsningen i 2022 blev troppens 75 års jubilæum markeret.

Mange gamle søspejdere dukkede op, hyggeligt at hilse på gamle søspejder-venner.

I forbindelse med jubilæet blev der udarbejdet et flot skriv i form af en E-bog, følg linket på billedet th.

I mange år var Vandposten troppens medlemsblad, udgivet i varierende antal i de forskellige år. Vandposten blev skrevet af lederne fra patruljer, jungmænd og trop. Enhver patruljefører frygtede rykkerne fra tropsledelsen for de indlæg der skulle med i næste nummer. Hver side blev skrevet på "stencils" og reproduceret en sen aften på Solbakkevej 1, hvor Ingeniørfirmaet Skude & Jacobsen holdt til.